tekenles striptekenen strip cursus utrecht
tekenles striptekenen strip cursus utrecht
tekenles striptekenen strip cursus utrecht
tekenles striptekenen strip cursus utrecht

In mijn cursus leer je stripjes maken. Je tekent zelf en af en toe tekenen we samen. Wat we vooral doen is nadenken, verzinnen en lachen.
Wil je graag een voorbeeld? Oké, hier komt een stripje.

tekenles striptekenen strip cursus utrecht
tekenles striptekenen strip cursus utrecht
tekenles striptekenen strip cursus utrecht

Zoals je ziet heb ik geen woorden gebruikt in dit stripje. Het zijn alleen maar tekeningen.
En wie weet, misschien komt het kleine potlood zo van zijn spruitjes af.
Denk je nu ‘Getsie ik kan niet zo goed tekenen’, lees dan verder.

tekenles striptekenen strip cursus utrecht

Heb je ervaring in het tekenen nodig om mee te doen met de cursus? Nee, hoor.

Vind je dat je eerst goed moet kunnen tekenen voordat je mee doet? Ook niet.

Dát wil ik je graag laten zien. Dat je veel plezier kunt maken met tekenen op je eigen manier. En stripjes maken leer je van mij.

tekenles striptekenen strip cursus utrecht

Op woensdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur. Aantal drie tot vijf cursisten. Kosten 62,50,- inclusief materiaal en consumpties.

tekenles striptekenen strip cursus utrecht

Email naar 

MeerMetKunst@karinpijper.nl

Naam ouder en telefoonnr:
Naam deelnemer en leeftijd:

U ontvangt een bevestiging van ontvangst.
Bij 2 aanmeldingen van ongeveer gelijke leeftijd kunnen we beginnen. Ik geef de datum door en stuur u de rekening.

Informatie en overleg:
06 520 66 730
030 234 3940

Sluit Menu